full screen background image

NAKON ŽALBE IZ REPUBLIKE SRPSKE: Vijeće ministara BiH mijenja nedavno donešenu odluku o 4G mreži!?

--

Vijeće ministara BiH mogao bi uskoro izmijeniti tek nedavno usvojenu Odluku o dodjeli dozvola za 4G mrežu i to na način da se novac prikupljen po tom osnovu usmjerava uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Republike Srpske i Vlade Fedracije BiH .

Inače, prema ranije usvojenoj odluci, novac koji se prikupi po osnovu dodjele dozvola za 4G mrežu raspoređivao se odlukom Vijeća ministara BiH na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta BiH, a to je bio jedan od osnovnih razloga zbog čega Vlada Republike Srpske nije dala saglasnost na usvajanje te odluke.

Ipak i pored toga, Vijeće ministara BiH 11. marta ove godine usvojio je takvu odluku, a nakon toga Vlada Republike Srpske od Regulatorne agencije za komunikacije BiH zatražila je da se usvojena odluka izmijeni i da saglasnost za utrošak sredstava moraju dati i entitetske vlade.

Ovaj zahtjev Regulatorna agencija za komunikacije BiH je prihvatila i izradila novu odluku koja bi, nakon provedene javne rasprave i nakon što na nju daju suglasnost Kancelarija za zakonodavstvo Vijeća ministara, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH, trebalo da se nađe na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH.

Podsjećanja radi, ministri u Vijeću ministara BiH usvojili su Odluku o dozvolama za korišćenje radio-frekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema kojom je utvrđeno da je operater na ime dodijeljene dozvole za puštanje u rad 4G mreže dužan uplatiti naknadu u visini od 17,5 miliona KM i to u  pet jednakih rata.

Izvor: (SB / NN)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *