full screen background image

Osim na Zemlji, života ima i drugde u svemiru, a jedna od lokacija nam je relativno BLIZU!

--

Nova saznanja koja su stečena pomoću sonde Džuno, koja orbitira oko Jupitera, navode na zaključak da bi na ovoj planeti moglo da bude vode i da je još kao mlada planeta imala problem u razvitku.

Ni to nije sve, njegovo magnetno polje ima dva južna pola. Još niz drugih otkrića baca sasvim novo svetlo na planetu udaljenu od Sunca gotovo 800 miliona kilometara.

Uz pomoć teleskopa na havajskoj Mauna Kaji i opservatorije Kek, gde se nalazi uređaj za koji Amerikanci tvrde da je najosetljiviji infracrveni teleskop na svetu, pronađeni su dokazi da u Velikoj crvenoj pegi, Jupiterovoj oluji, ima tragova vode.

Tome je, naravno, doprinela i sonda Džuno, koja može da se spusti u Jupiterove oblake dublje od bilo kog tela koje je do danas čovek poslao do najveće planete Sunčevog sistema. Ako znamo da je Jupiter prebogat vodonikom, a sada je otkriven i kiseonik, to bi značilo da na planeti postoje sastojci za vodu.

Ono što je za sada nemoguće znati jeste koliko bi te vode na Jupiteru moglo da bude. Gordon Bjoraker iz NASA kaže da se meseci koji orbitiraju oko Jupitera sastoje uglavnom od vode, pa je logično pretpostaviti da je “navodnjena” cela njegova okolina.

Oni malo hrabriji naučnici poput Meta Adamkoviksa, profesora fizike i astronomije na Univerzitetu Klemons u Južnoj Karolini, tvrde da to može da znači i da na Jupiteru ima života.

Jupiter je gasovit div koji je više nego dvostruko teži od svih drugih planeta Sunčevog sistema zajedno. Iako je 99 odsto Jupiterove atmosfere sastavljeno od vodonika i helijuma, čak i voda samo u tragovima na ovako masivnom nebeskom telu značila bi da je tamo ima nekoliko puta više nego na Zemlji. Nemoguće je stoga isključiti da se na Jupiteru mogao razviti neki oblik života, pa barem i mikroskopski.

Molekuli gasova su teško srastali, pa se zbog toga Jupiter sporije razvijao. Na njega ne može da se, tvrde dalje Alibertovi naučnici, primeni popularna teorija o stvaranju planeta četiri i po milijardi godina starog Sunčevog sistema.

Prvih million godina Jupiter je snažno rastao, srastajući i s najmanjim telima s kojima se sudarao, te tako brzo stigao do mase 20 puta veće od Zemljine. Sledećih dva miliona godina s njim su se sudarala i veća tela, za šta je trebala veća energija, pa se otpuštalo više toplote, čime je Jupiterovo stvaranje bilo usporeno. Kada je napunio tri miliona godina, imao je 50 puta veću masu od Zemljine, ali uz znatno sporiji tempo rasta.

Ipak, informacije koje je sonda prikupila govore o tome da se dva polja radikalno razlikuju. Jer, ispostavilo se da planeta ima dva južna pola, jedan na očekivanom mestu, a drugi blizu njegovog ekvatora. Taj drugi južni pol dobio je ime “Velika plava pega” (The Great Blue Spot), što, naravno, nema nikakve veze s Velikom crvenom pegom.

Ovo saznanje moglo bi da znači da se nešto neočekivano događa duboko u Jupiterovoj unutrašnjosti. Kada već govorimo o Velikoj crvenoj pegi, Džuno je uspeo da snimi i smeđu ovalnu oluju.

Redak snimak pokazuje da su kompleksni atmosferski procesi koji se događaju na Jupiteru. Reč je o velikim ciklonima koji se formiraju najčešće u Severnom ekvatorijalnom pojasu, ređe u Južnom. Sada je Džuno snimio oluju u Južnom pojasu. Očigledno je da treba željno da iščekujemo novi prolaz sonde Džuno pored ove najveće planete Sunčevog sistema.

 

Izvor: alo.rs

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *