full screen background image

OZBILJNI LJUDI SE HVATAJU ZA GLAVU: Na čelu Vlade Sarajevskog kantona nalazi se opasni šarlatan!

Jasmin Salkić, direktor BH-Gasa, kaže kako sumnja “da je kantonalni premijer Edin Forto razgovarao sa direktorom bilo koje gasne kompanije u FBiH, jer nijedan direktor u FBiH ne bi preporučio da se prije državnog zakona o gasu usvaja bilo kakav federalni zakon iz ove oblasti.

Evropska energetska zajednica već dulje vrijeme traži od vlasti u BiH usvajanje državnog zakona o plinu, a kako se to nije desilo, BiH se već tri godine nalazi pod sankcijama zbog neispunjavanja obveza iz 2. energetskog paketa za plin.

Kako su na službenoj stranici Energetske zajednice priopćili, ovo je prvi put da je Vijeće ministara usvojilo sankcije jednoj članici. Prema odluci, sankcije će se primjenjivati u razdoblju od jedne godine. Jedan od razloga za uvođenje mjera za BiH je i neusvajanje zakona o plinu na razini države, kojim bi se uspostavio jedinstveni regulator u oblasti plina za cijelu BiH. 

Čini se da je novoizabrani premijer Sarajevskog kantona, Edin Forto, prespavao tu energetsku epizodu, jer je jučer mrtav ozbiljan uputio pitanje federalnim vlastima zbog čega još nisu predložeile i usvojile entitetski zakon o plinu i to po uzoru na Republiku Srpsku?!

– Sramota je da Federacija BiH nema Zakon o plinu i Kanton Sarajevo kao najveći potrošač plina svake godine strahuje da li će plina biti i po kojoj cijeni će on biti isporučen. Kako je moguće da energetska, pa i socijalna sigurnost 400.000 stanovnika ovisi o dobroj volji nekog ministra ili direktora neke federalne firme – rekao je premijer Forto koji je zatražio od Federalne vlade da predloži zakon o plinu kojim će ova strateška pitanja urediti nezavisni regulatori te poručio da ona ne smiju biti prepuštena dobroj volji politički imenovanih zvaničnika.
 
– Ako je Republika Srpska mogla uraditi upravo to, donijeti Zakon o plinu na entitetskom nivou, da li postoji razlog da to ne uradi i Federacija – pitanje je premijera upućeno prema Vladi Federacije BiH.
 
On je od Vlade FBiH zatražio da se pod hitno izjasni o tom pitanju i uvede red u sektor isporuke i distribucije plina, jer građani Kantona Sarajevo očekuju dugoročnu stabilnost kod isporuke ovog ključnog energenta, saopćeno je iz Press službe KS.

Hitno je reagirao Jasmin Salkić, direktor BH-Gasa. Salkić je kazao kakosumnja da je kantonalni premijer “sjeo i razgovarao sa direktorom bilo koje gasne kompanije u FBiH, jer nijedan direktor u FBiH ne bi preporučio da se prije državnog zakona o gasu usvaja bilo kakav federalni zakon iz ove oblasti”.

– Razlozi za ovakav stav premijeru Forti vjerovatno nisu poznati. Ako se već poziva na Zakon o gasu RS-a, vrlo je jednostavno da kontaktira Energetsku zajednicu i vidi koje je sve primjedbe sekretar EZ-a Janez Kopač dao na taj zakon. Upravo je taj zakon sada smetnja da se usvoji državni zakon o gasu, jer je RS tim zakonom preuzela sve ingerencije države i dodijelio ih regulatoru u Trebinju – kaže Jasmin Salkić.

Prema njegovim riječima, ovakav Fortin stav znači da bi se iz Trebinja trebalo regulirati tržište plina u cijeloj BiH!

– Ako je to prihvatljivo Kantonu Sarajevo, onda nešto nije normalno u ovoj izjavi. S druge strane, pričati o sigurnosti snabdijevanja je jako bitno za Kanton Sarajevo. Međutim, kantonalni premijer treba da zna da u posljednjih 20 godina u Kantonu Sarajevo prirodnog plina nije bilo samo tri dana i to zbog ukrajinske krize. Nikada KS nije bio bez plina – dodao je Salkić.

On se osvrnuo i na cjenovnu politiku koja bi trebala biti definisana novim zakonima u ovoj oblasti.

– Cjenovnu politiku na otvorenom tržištu ne bi uređivali regulatori, nego same kompanije. Bilo bi dobro da neko objasni na koji način bi potrošači u KS bili u tom slučaju zaštićeni od “divljanja” cijena, a koje bi bile rezultat slobodnog formiranja. Niti jedan regulator, ni po jednom rješenju ne bi brinuo, niti bi imao u zadatku da utvrđuje veleprodajne cijene, nego bi uređivao javnu uslugu, a javna usluga, na jednom pravcu od Zvornika do Sarajeva je, prema Zakonu o gasu RS-a, u ingerenciji regulatora iz Trebinja. FBiH predlaže da ta javna usluga, radi zaštite potrošača i u Zvorniku i u Sarajevu, bude na nivou države. Ti energetski stručnjaci koji ovo predlažu ili savjetuju ne znaju elementarne stvari šta bi trebalo urediti državnim zakonom o gasu. Ako neko misli da se potrošači u Sarajevu mogu zaštititi od djelovanja regulatora iz Trebinja u Zvorniku, gdje je početak cijevi, onda nešto ne odgovra u izjavama onih koji daju ovakve paušalne ocjene  – naglasio je Salkić.

Još jednom je potcrtao da ga kao direktora gasne kompanije u BiH niko iz Kantona Sarajevo nije zvao na razgovor o ovoj problematici. Dodao je da je uvijek spreman da se odazove takvom pozivu.

Izvor: slobodna-bosna.ba
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *